Буцах

Төрөх үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах нь

   

    Төрөх үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах нь 

  БНЯУ-ын олон улсын байгууллага Жайка-гийн төр, хувийн хэвшил,  японы жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн гадаад дахь хамтын ажиллагааны хүрээнд "Эх, ургийн хяналтын мониторыг нэвтрүүлж, перинаталь үеийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах"  төсөл хэрэгжүүлэхээр болов.              

  Монгол дахь ургийн хяналтын монитор болон эрчимжүүлсэн хяналтын системийг нэвтрүүлэн төрөх үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах-эх нялхсын эрүүл мэндийг хамгаалах нь энэ төслийн гол зорилго юм.

  Уулзалтын үр дүнд ЭМЯ-ны хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Нийслэлийн Амаржих газруудад төслийг хэрэгжүүлэхээр болов.