Буцах

“Глобалчлал ба гадаад харилцааны ажлыг эрхлэн явуулахуй” сэдэвт сургалт боллоо

       

“Глобалчлал ба гадаад харилцааны ажлыг эрхлэн явуулахуй” сэдэвт сургалт боллоо

НЭМГ-ын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын гадаад харилцаа, эрдэм шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан гадаад хамтын ажиллагааны үндсэн ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулав.

   

 

Тус сургалтанд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургуулийн Гадаад харилцаа, нийгэм судлалын сургуулийн захирал Д.Уламбаяр /PhD/ профессор Глобалчлал ба гадаад харилцааны ажлыг эрхлэн явуулахуйсэдэвт сургалтыг Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд 2019 оны 05 дүгээр сарын 10-нд зохион байгуулан харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийг мэдлэг арга зүйгээр хангав.