Мэдээний админ: Наркологийн эмнэлэг

Е-мэйл хаяг:
etuka.tuul@gmail.com
Утасны дугаар:
91230399
Шуурхай хурлын биелэлт: 0
Харьяа байгууллагын мэдээ: 2
Зарын тоо: 1

Харьяа байгууллагын мэдээ


Шуурхайн биелэлт


Зар мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 1