Мэдээний админ: Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Е-мэйл хаяг:
Ganboldariunaa65@gmail.com
Утасны дугаар:
Шуурхай хурлын биелэлт: 0
Харьяа байгууллагын мэдээ: 28
Зарын тоо: 1

Харьяа байгууллагын мэдээ


Шуурхайн биелэлт


Зар мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 1