Мэдээний админ: Сүхбаатар ДЭМТ

Е-мэйл хаяг:
info@sbemt.ub.gov.mn
Утасны дугаар:
111111
Шуурхай хурлын биелэлт: 0
Харьяа байгууллагын мэдээ: 7
Зарын тоо: 5

Харьяа байгууллагын мэдээ


Шуурхайн биелэлт


Зар мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 5