Мэдээний админ: Хан-Уул ДЭМТ

Е-мэйл хаяг:
huemt.hospital@gmail.com
Утасны дугаар:
Шуурхай хурлын биелэлт: 0
Харьяа байгууллагын мэдээ: 20
Зарын тоо: 2

Харьяа байгууллагын мэдээ


Шуурхайн биелэлт


Зар мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 2