Буцах

Энэрэл эмнэлэг "БАГА ЭРСДЭЛТЭЙ" үнэлэгдлээ.

НМХГ-ын  02-01/92 тоот удирдамжийн дагуу 2020 оны 5 дугаар сарын 14-20 өдрүүдэд Нийслэлийн Энэрэл эмнэлэгт төлөвлөгөөт шалгалт хийгдлээ. Уг шалгалт нь Эмнэлгийн оношилгоо эмчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эмнэлгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудсаар тус тус хяналт үнэлгээ  хийгдэж  “БАГА ЭРСДЭЛТЭЙ” үнэлэгдлээ.