Буцах

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ШААРДЛАГЫН ХӨНДЛӨНГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ҮНЭЛГЭЭНД ҮЛ ТОХИРОЛГҮЙ АМЖИЛТТАЙ ҮНЭЛЭГДЛЭЭ.