Буцах

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ “ЭХ БАРИХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХЭТ АВИА ОНОШИЛГОО СУДЛАЛ /ЭХО/” -ААР СУРГАЖ БАЙНА.

Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиа оношилгоо судлал /ЭХО/-аар 2020.04.15-ны өдөр анхны элсэлтээ авч 2020.07.08-ны өдөр 7 эмч амжилттай төгсөн гарлаа. Мөн Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал”-ын чиглэлээр 6 эмч төгссөн байна.