Буцах

"НЯРАЙН ЗҮРХ УУШГИНЫ АМИЛУУЛАХ ТУСЛАМЖ"-ИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, JICA олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр "НЯРАЙН ЗҮРХ УУШГИНЫ АМИЛУУЛАХ ТУСЛАМЖ"-ийн сургалт 2019.06.27-ны өдөр Нийслэлийн Амгалан амаржих газар зохион байгуулагдлаа. Сургалтад Багануур, Налайх дүүрэг, Амгалан амаржих газрын эх барих эмэгтэйчүүд, нярайн эмч, эх баригч, нярайн сувилагч нар хамрагдлаа. Сургалтын гол зорилго нь эмч мэргэжилтнүүдийн нярайн амилуулах тусламжийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, амилуулах тусламж үзүүлэх чадамжтай багийг бүрдүүлэхэд оршиж байгаа юм.