Буцах

Тайлангийн маягт

Маягтын нэр Зориулалт Маягт Заавар1 Заавар2
1 Өрхийн тайлан Өрхийн эмнэлгүүд
2 Сумын тайлан Улсын эмнэлгүүд
3 Аймаг, нийслэл, дүүргийн тайлан Улсын эмнэлгүүд
4 Шүдний кабинетын үйл ажиллагааны тайлан Улс, Хувийн эмнэлгүүд
5 Хүний нөөц, хүчин чадлын тайлан Улс, Хувийн эмнэлгүүд
6 Хувийн эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан 202 Хувийн эмнэлгүүд
7 203 suvilaliin uil ajillagaanii tailan Хувийн эмнэлгүүд
8 Дох, БЗДХ-ын кабинетын үйл ажиллагааны тайлан Улс, Хувийн эмнэлгүүд
9 Эмийн сангийн тайлан Улс, Хувийн эмийн сан
10 Сарын мэдээний маягт Амбулатори, стационарт хөтлөгдөх анхан шатны маягтууд
11 Амбулаторт хөтлөгдөх маягтууд Улс, Хувийн эмнэлгүүд
12 Стационарт хөтлөгдөх маягтууд Улс, Хувийн эмнэлгүүд
13 Өрх, сумын ЭМТ-д хөтлөгдөх маягт Өрхийн эмнэлгүүд
14 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 201... оны үйл ажиллагааны хураангүй мэдээ ААНБ-2 Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд
15 Улирлын мэдээний шинэчлэгдсэн маягт-ЭМТ-6 Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд
16 ҮСХ-ны даргын тушаал Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд
17 Төрөлжсөн төвүүдэд хөтлөгдөх маягт Улсын эмнэлгүүд
18 ЭМС-ын 2019 оны А611 тушаал Улс, Хувийн эмнэлгүүд