Буцах

2019-06-21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

"Үндэсний их баяр наадмаар тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухай" тушаалыг 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор Захиргаа, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/ 

5

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 

2

"Иргэдийн санал, хүсэлт сонсох өдөр"-ийг зохион байгуулах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/ 

14

3

Үер усны аюулаас шалтгаалан орчны болон хөрсний бохирдлоос үүдэлтэй гэдэсний халдварт өвчин нэмэгдэх хандлагатай тул ариутгал, халдваргүйтгэл хийх /Эрүүл мэндийн төв/

14

4

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас санаачлан хэрэгжүүлж буй "Нойлоо нээе" аянд нийт байгууллага нэгдэх, бусад байгууллагыг уриалан оролцох, иргэдийн тав тухтай үйлчлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

5

Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

6

"Нийслэлийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах сарын ажлын төлөвлөгөө"-ний  хэрэгжилтийн тайланг 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн дотор Захиргаа, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/ 

14

7

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилчдын ёс зүй, харилцаа, хандлага, сахилга батыг сайжруулах, иргэд болон ажилчдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

8

Олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

9

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд анхаарч ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

10

Хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтэнд анхаарч ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14