Буцах

2019-09-13-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

“Эх хүүхдийг дэмжих” жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

2

Томуу, томуу төст өвчний үеийн бэлэн байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөөг эцэслэн 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн дотор ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

5

3

“Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн элэгний В, С вирусын үзлэг, шинжилгээ, эмчилгээний хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, /Дүүргийн /

14

4

Жирэмсний хяналтын нэг цэгийн үйлчилгээний журмын хэрэгжилтэд дэмжлэгт хяналт хийх /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

5

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын орчны аюулгүй байдлыг хангах тал дээр анхаарч, дотоодын хяналт шалгалтыг хийж, зөрчлөө арилгах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

6

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд анхаарч ажиллах, ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14