ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Хамгийн сүүлийн шуурхайн биелэлт

Шуурхай хурлын дугаар Шуурхай хурлын огноо Үйлдэл Үзсэн
29 2021-11-16 Дэлгэрэнгүй 35
28 2021-10-15 Дэлгэрэнгүй 98
27 2021-10-01 Дэлгэрэнгүй 89
26 2021-08-27 Дэлгэрэнгүй 116
25 2020-10-29 Дэлгэрэнгүй 345
24 2020-10-13 Дэлгэрэнгүй 393
23 2020-09-25 Дэлгэрэнгүй 491
22 2020-09-04 Дэлгэрэнгүй 332
21 2020-01-31 Дэлгэрэнгүй 487
19 2020-01-17 Дэлгэрэнгүй 487
18 2019-12-18 Дэлгэрэнгүй 637
17 2019-11-29 Дэлгэрэнгүй 573
16 2019-11-15 Дэлгэрэнгүй 627
15 2019-11-01 Дэлгэрэнгүй 1449
14 2019-10-11 Дэлгэрэнгүй 713