ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Хамгийн сүүлийн шуурхайн биелэлт

Шуурхай хурлын дугаар Шуурхай хурлын огноо Үйлдэл Үзсэн
25 2020-10-29 Дэлгэрэнгүй 146
24 2020-10-13 Дэлгэрэнгүй 199
23 2020-09-25 Дэлгэрэнгүй 212
22 2020-09-04 Дэлгэрэнгүй 126
21 2020-01-31 Дэлгэрэнгүй 289
19 2020-01-17 Дэлгэрэнгүй 332
18 2019-12-18 Дэлгэрэнгүй 321
17 2019-11-29 Дэлгэрэнгүй 283
16 2019-11-15 Дэлгэрэнгүй 372
15 2019-11-01 Дэлгэрэнгүй 758
14 2019-10-11 Дэлгэрэнгүй 523
13 2019-09-27 Дэлгэрэнгүй 203
12 2019-09-13 Дэлгэрэнгүй 314
11 2019-08-23 Дэлгэрэнгүй 223
10 2019-06-21 Дэлгэрэнгүй 344