ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Хамгийн сүүлийн шуурхайн биелэлт

Шуурхай хурлын дугаар Шуурхай хурлын огноо Үйлдэл Үзсэн
21 2020-01-31 Дэлгэрэнгүй 179
19 2020-01-17 Дэлгэрэнгүй 173
18 2019-12-18 Дэлгэрэнгүй 154
17 2019-11-29 Дэлгэрэнгүй 164
16 2019-11-15 Дэлгэрэнгүй 175
15 2019-11-01 Дэлгэрэнгүй 281
14 2019-10-11 Дэлгэрэнгүй 254
13 2019-09-27 Дэлгэрэнгүй 144
12 2019-09-13 Дэлгэрэнгүй 224
11 2019-08-23 Дэлгэрэнгүй 163
10 2019-06-21 Дэлгэрэнгүй 246
9 2019-06-07 Дэлгэрэнгүй 152
8 2019-05-24 Дэлгэрэнгүй 197
7 2019-04-19 Дэлгэрэнгүй 281
6 2019-04-05 Дэлгэрэнгүй 289