ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Хамгийн сүүлийн шуурхайн биелэлт

Шуурхай хурлын дугаар Шуурхай хурлын огноо Үйлдэл Үзсэн
25 2020-10-29 Дэлгэрэнгүй 244
24 2020-10-13 Дэлгэрэнгүй 284
23 2020-09-25 Дэлгэрэнгүй 355
22 2020-09-04 Дэлгэрэнгүй 238
21 2020-01-31 Дэлгэрэнгүй 405
19 2020-01-17 Дэлгэрэнгүй 431
18 2019-12-18 Дэлгэрэнгүй 505
17 2019-11-29 Дэлгэрэнгүй 402
16 2019-11-15 Дэлгэрэнгүй 475
15 2019-11-01 Дэлгэрэнгүй 986
14 2019-10-11 Дэлгэрэнгүй 620
13 2019-09-27 Дэлгэрэнгүй 237
12 2019-09-13 Дэлгэрэнгүй 394
11 2019-08-23 Дэлгэрэнгүй 281
10 2019-06-21 Дэлгэрэнгүй 445