ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Хамгийн сүүлийн шуурхайн биелэлт

Шуурхай хурлын дугаар Шуурхай хурлын огноо Үйлдэл Үзсэн
5 2019-03-22 Дэлгэрэнгүй 282
4 2019-02-22 Дэлгэрэнгүй 336
3 2019-01-25 Дэлгэрэнгүй 345
2 2019-01-11 Дэлгэрэнгүй 314
1 2018-12-07 Дэлгэрэнгүй 201