Буцах

2021 ОНЫ 03 САРЫН 03 -НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Байгууллага Төрсөн эхийн тоо Хүү Охин
1 Хүрээ амаржих газар 16 9 7
2 Өргөө амаржих газар 36 23 12
3 Амгалан амаржих газар 28 13 15
4 Багануур ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 3 2 1
- Нийт төрөлт 83 47 35
Мэдээлэл оруулсан байдал