Буцах

2020 ОНЫ 09 САРЫН 21 -НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Байгууллага Төрсөн эхийн тоо Хүү Охин
1 Хүрээ амаржих газар 19 8 12
2 Багануур ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 1 1 0
3 Өргөө амаржих газар 20 9 11
4 Налайх ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 0 0 0
- Нийт төрөлт 40 18 23
Мэдээлэл оруулсан байдал