Буцах

2018 онд хийгдсэн нийслэлийн хөрөнгө оруулалт