Буцах

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай НЗД-ын 2019 оны А/1381

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны

12 дугаар сарын 26-ны  өдрийн

А/1381 дүгээр  захирамжийн

нэгдүгээр хавсралт

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭРС

 

 

Хуулийн этгээдийн нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Үндэслэл

1

“Роза энд Лили” ХХК

/6234119/

Хүүхдийн өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Өөрийн хүсэлтээр

2

“Баянсолонго” ХХК

/2166232/

Эмийн сан

Өөрийн хүсэлтээр

3

“Гарьд манлай” ХХК

Эмийн сан

Өөрийн хүсэлтээр

 

 

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны

12 дугаар сарын 26-ны  өдрийн

А/1381 дүгээр  захирамжийн

хоёрдугаар хавсралт

 

 

 

 

 

                                    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ХАСАГДАХ 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭРС

 

 

Хуулийн этгээдийн нэр

Хасагдах үйл ажиллагааны чиглэл

Үндэслэл

1

“Өнөр – Үжин” ХХК

/2793474/

Бактериологи лаборатори

Өөрийн хүсэлтээр

2

“Авецина” ХХК

Клиник лаборатори

НМХГ-ын 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн                   02-01/4006 тоот албан бичиг

3

“Наномед” ХХК

/5946573/

Эмэгтэйчүүдийн өвчний оношилгоо, эмчилгээ

НМХГ-ын 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн                   02-01/4006 тоот албан бичиг

4

“Зуу нас эмнэлэг”

/5045495/

ЭХО, рентгений тусламж үйлчилгээ

НМХГ-ын 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн                   02-01/4006 тоот албан бичиг

5

“Нью юни стар” ХХК

/5058228/

Шүдний өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Өөрийн хүсэлтээр

6

“ИСЦЗ” ХХК

/5140021/

Дотрын өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Өөрийн хүсэлтээр

 

 

Холбогдох тушаал, захирамж