Мэдээний админ: Б.Баярсайхан

Албан тушаал:
Мэдээллийн технологи, цахим эрүүл мэнд, байгууллагын үйл ажиллагааны автоматжуулалт, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн
Е-мэйл хаяг:
bayarsaikhan.b@emg.ub.gov.mn
Утасны дугаар:
Цаг үеийн мэдээний тоо: 2
Ил тод байдал: 0
Зарын тоо: 0
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 0
Зөвлөгөө: 0