Мэдээний админ: Баянзүрх ДЭМТ

Албан тушаал:
Баянзүрх ДЭМТ
Е-мэйл хаяг:
bzdemt@gmail.com
Утасны дугаар:
7015 0056
Цаг үеийн мэдээний тоо: 0
Ил тод байдал: 0
Зарын тоо: 1
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 0
Зөвлөгөө: 0