Мэдээний админ: Н.Мэндсайхан

Албан тушаал:
Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Е-мэйл хаяг:
mendee@emg.ub.gov.mn
Утасны дугаар:
Цаг үеийн мэдээний тоо: 7
Ил тод байдал: 0
Зарын тоо: 0
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 0
Зөвлөгөө: 0