Мэдээний админ: Uranhaich.n@emg.ub.gov.mn

Албан тушаал:
Е-мэйл хаяг:
Uranhaich.n@emg.ub.gov.mn
Утасны дугаар:
Цаг үеийн мэдээний тоо: 0
Ил тод байдал: 0
Зарын тоо: 0
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 59
Зөвлөгөө: 0