Түүхэн замнал

  • 1934 онд эсгий, цэмбэний фабрикийн дэргэд 8 ортой, 3 ажилтантай үйлдвэрийн ажилчдын хүүхэд асрах нэртэйгээр анх байгуулагдав.
  • 1934-1991 онд 4 дүгээр ясли
  • 1991-2001 онд Сувиллын ясли
  • 2001-2019 Хүүхдийн клиник сувилал дөрөв
  • 2020 оноос Хүүхдийн сэргээн засах Хан туул нэртэйгээр Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллага болон үндсэн үйл ажиллагаа явагдаж байна.

Follow US on: