Танилцуулга

Хөгжлийн хоцрогдолтой архаг суурь өвчтэй хүүхдэд сэргээн засахын тусламж үйлчилгээ, нийгмийн хөгжлийн тусламж үйлчилгээ (эрт үеийн хөгжлийн дэмжлэг, оролцоо) үзүүлэх үндсэн чиг үүрэг бүхий төрийн үйлчилгээний эрүүл мэндийн байгууллага юм.

Хамрах хүрээ, тусламж үйлчилгээ:

0-16 хүртэлх насны хүүхдэд сэргээн засах тусламж үйлчилгээг нийслэлийн хэмжээнд амбулатори, өдрийн эмчилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх, явуулын, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хэлбэрээр үзүүлнэ.

Бидний тусламж үйлчилгээ:

 1. Амбулатори
  • Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ
   • Сэргээн засах багийн үзлэг, оношлогоо, шинжилгээ, тусламж үйлчилгээ
   • Хөдөлгөөн засал
   • Хөдөлмөр засал
   • Хэл засал
   • Усан эмчилгээ
   • Зүү эмчилгээ
   • Иллэг
   • Физик эмчилгээ
   • Дүрс оношлогоо

 1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
  • Сэтгэл зүйчийн зөвлөгөө
  • Нийгмийн ажилтны зөвлөгөө
  • Хөгжлийн хоцрогдлын эрт илрүүлэг
  • Хөгжлийн эрт үеийн дэмжлэг, оролцоо

 1. Хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйчилгээ
  • Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ
  • Өдрийн эмчилгээ
  • Сувилахуййн тусламж үйлчилгээ
  • Эмчилгээний хоол
  • Явуулын тусламж үйлчилгээ
  • Лаборатори
  • Яаралтай тусламж

Хүлээн авах үйлчлүүлэгч:

 1. Хоол тэжээлийн дутал, сульдаа, архаг суурь өвчтэй
 2. Хөгжлийн хоцрогдолтой
 3. Сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй

Follow US on: